Disclaimer

Laatste wijziging: 05-03-2018

Disclaimer

TLG media BV (Kamer van Koophandel (KvK): 64871819, hierna te noemen Vergelijkdirect.com, verleent u hierbij toegang tot Vergelijkdirect.com (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, producten van diverse aanbieders en andere materialen.

Vergelijkdirect.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is in eerste instantie bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Wanneer dit wel het geval is wordt dit duidelijk vermeld en gelden er voorwaarden op de aangeboden dienst die te allen tijden kunnen worden geraadpleegd en gewijzigd. U dient kennis te nemen van deze voorwaarden. Voordat u een betreffende dienst afneemt, dient u tevens akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden.

Beperkte aansprakelijkheid

Vergelijkdirect.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vergelijkdirect.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen op de websites of web-service van de aanbieders zijn altijd leidend. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Vergelijkdirect.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vergelijkdirect.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden, ook niet voor diensten van derden die via Vergelijkdirect.com zijn afgenomen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vergelijkdirect.com en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vergelijkdirect.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.